top of page

Wie zijn wij...

Bureau Scholing Op Maat® werd in 2017 door mevrouw Patricia Peloz in Nederland opgericht. In 2018 opende zij samen met haar zoon een filiaal op Curaçao. 

Bureau Scholing Op Maat® staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij de belastingdienst onder Crib nummer: 102077927  

Mevrouw Patricia Peloz is van huis uit verpleegkundige en heeft zich door de jaren heen verder ontwikkeld in Nederland. Mevrouw Peloz gelooft in life long learning en dat maakt zij samen met haar team mogelijk binnen Bureau Scholing op Maat®. 

Bureau Scholing Op Maat is een opleidingsbureau in Zorg & Welzijn. Op dit moment hebben we 2 locaties op Curaçao waar we met een team van gekwalificeerde docenten werken, die allemaal over ruime ervaring in de praktijk van zorg maar ook onderwijs beschikken. We maken gebruik van moderne leermiddelen tijdens onze lessen. Daarbij hebben we ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en processen en ook voor houding en gedrag. Wat ons bijzonder maakt is dat wij maatwerk kunnen leveren bij elke opleiding/ training/cursus die wij bieden. We vertalen leervragen naar best daarbij passend onderwijs. Onze leertrajecten zijn allemaal erkend en geaccrediteerd door de desbetreffende kwaliteitsregisters in Nederland. We hanteren persoonlijke benadering en betrokkenheid. Wat ons kenmerkt is dat we ons werk met plezier en toewijding doen. 

 

Onze missie 

We werken aan het versterken van professionals in de zorg in het algemeen. We verstevigen fundamenten en bouwen aan nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden en zelfvertrouwen. Met het doel dat zorgprofessionals beter worden en daarmee uiteindelijk de patiënten. 

We realiseren onze missie door ons aanbod te verbinden met de praktijk en te verrijken met innovaties. 

 

Onze visie 

Wij geloven in talentontwikkeling en toekomstkansen voor mensen die dat willen. We geloven ook in studenten die hun opleiding niet hebben afgemaakt en geven hun op basis van hun kennisniveau, EVC en talenten kansen om hun toekomstdromen te realiseren. 

We werken met de skillslab-methode. Deze methode verknoopt heldere theorie met de praktijk. De echte praktijk daagt ieder dag uit. Een belangrijk deel van de skillslab methode  is de zelfreflectie, waarmee we studenten prikkelen om oog in oog te staan met zichzelf zodat ze de scherpste zicht kunnen krijgen op hun capaciteiten en verantwoordelijkheden voor de uitdagende praktijk van elke dag 

 

Ons strategie 

Bij Bureau Scholing Op Maat bieden we maatwerk. We houden rekening met wat de student/ opdrachtgever wil bereiken. We leggen geen hoge drempels aan studenten, maar bieden een inspirerende, uitdagende en veilige leeromgeving waarin studenten in ieder fase  van hun carrière de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen ontwikkelen. 

Bij ons geldt: ‘elk mens is het rode kruisje op zijn eigen schatkaart’. We helpen studenten  het gemarkeerde punt op hun schatkaart te bereiken. 

We hanteren 4 basisprincipes die richting geven aan ons onderwijsprogramma’s 

  1. Persoonlijk 

  2. Ondernemend 

  3. Ambitieus 

  4. Modern 

 

Persoonlijk: Studenten kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en geborgenheid. We hanteren kleine groepen, waardoor studenten zich veilig, betrokken en verbonden voelen. 

 

Ondernemend: We werken aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en gedrag van studenten. We geven ieder student ruimte voor eigen initiatief en waarderen dit ook. Studenten krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen en in de praktijk ervaring op te doen bij de leerbedrijven die onze partners zijn voor het gedeelte van BPV op Curaçao bijvoorbeeld Hamied, ADC, Zuster Diamante( intramurale zorg, thuiszorg en huisartsenpost) Huize Zorg en Hoop e.a. Maar ook geven we studenten de ruimte om uit eigen initiatief een stageplek, die voldoet aan onze BPV verwachtingen, elders( ook op Aruba, Bonaire of in NL) te kunnen regelen. 

 

Ambiteus: Bij ons worden studenten uitgedaagd en krijgen zij uitstekende mogelijkheden om hun talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Studenten kunnen de keus maken naar een opleiding/ cursus/ training die het beste bij hen past. Hiermee wordt een stevige basis voor  hun vervolgopleiding en verdere loopbaan gelegd. 

 

Modern: We zijn een modern opleidingsbureau. Ons lesmateriaal wordt digitaal gepresenteerd en de toetsen worden eveneens digitaal gemaakt door studenten. 

Onze lessen worden allemaal persoonlijk gedoseerd zodat de interactie met de studenten, de groepsdynamiek maar ook plezierigheid bevorderd kunnen worden.

Kortom Bureau ​Scholing Op Maat biedt een rijke leeromgeving die talloze leerlingen/studenten heeft geholpen om te leren, te ontwikkelen en te groeien. Onze ongeëvenaarde lesmethoden en curriculum helpen leerlingen/studenten de volgende stap in hun leven te zetten en de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

We hebben het voorrecht om slimme en nieuwsgierige leerlingen/studenten uit Willemstad en omgeving les te mogen geven. Als je nieuw bent in onze gemeenschap en meer wilt weten over onze waarden, leerprogramma's, onderwijzend personeel of iets anders, aarzel dan niet om contact op te nemen,

u kunt ons bellen of een WhatsApp bericht sturen op: +59995232951 

Uw Kennis Onze Passie... 
58895165_2171154373004254_7253817467904983040_n.jpg
bottom of page